Mapowanie temperatur

Czym jest mapowanie temperatur?

Mapowanie wartości temperatury i wilgotności względnej jest usługą pozwalającą na poznanie

realnego rozkładu tych wartości w procesie przechowywania oraz transportu, co pozwala na

zoptymalizowanie warunków składowania produktów leczniczych oraz żywności.

Podstawy prawne:

Usługa mapowania temperatur jest obligatoryjna dla zakładów, które są w trakcie wdrażania systemu

Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2015

roku w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej.

Dla kogo?

  • Hurtowni Farmaceutycznych i Aptek
  • Producentów Leków i komponentów
  • Firm Badawczych
  • Firm dystrybucyjnych- samochody chłodnicze

Kiedy?

  • przed rozpoczęciem korzystania z pomieszczeń magazynowych
  • przed montażem stałych systemów monitorowania temperatur w pomieszczeniach magazynowych
  • w okresach o największych wahaniach temperatur lato/zima
  •  gdy wprowadzane są istotne zmiany infrastruktury lub sprzętu do kontrolowania temperatury
  •  w pojazdach o regulowanej temperaturze

Aparatura:

Pomiarów dokonujemy z wykorzystaniem bezprzewodowych termohigrometrów (równoczesny

pomiar temperatury i wilgotności). Rejestratory są programowane do konkretnych potrzeb,

automatycznie dokonują pomiarów w równych odstępach czasu.

Nasze rejestratory posiadają wzorcowanie z akredytacją PCA.

Przebieg procesu:

 

Zaplanowanie pomiarów (ilość mierników, czas mapowania, plan rozmieszczenia)

Zaprogramowanie rejestratorów (dobór parametrów pracy do indywidualnych potrzeb)

Rozmieszczenie mierników

 Pomiar właściwy

Odczytanie wyników i interpretacja wyników

 Przygotowanie raportu